top of page
  • Facebook
Senioren_uitsnede.png

SeniorenRaad Tilburg

 

De SeniorenRaad is een toegankelijk platform en netwerkorganisatie die zich richt op:

• kwaliteit van leven in de breedste zin voor de Tilburgse Senioren

• een volwaardige participatie van senioren in de Tilburgse samenleving

De aandacht voor de positie van de meest kwetsbare groep senioren is hierbij een belangrijk gegeven.

Dit wordt weergegeven in de volgende kerngedachten:

 

Verbinden | Verenigen | Vertegenwoordigen

VERBINDEN

 

De SeniorenRaad legt verbindingen op wijk-, buurt- en straatniveau tussen Tilburgse senioren en beleidmakers. Doel hierbij is het opvangen van belangrijke signalen en voorstellen formuleren ter vertaling in speerpunten van beleid.

VERENIGEN

 

De SeniorenRaad volgt als platformorganisatie de ontwikkelingen rond het gemeentelijk seniorenbeleid op de voet, doet aanbevelingen en plaatst waar nodig kritische kanttekeningen. Dit doet zij samen met organisaties in de stad die zich actief inzetten voor senioren.

VERTEGENWOORDIGEN

De SeniorenRaad vervult de functie van spreekbuis voor de Tilburgse senioren in de rol van belangenbehartiger en vraagt consequent aandacht voor het Tilburgse seniorenbeleid en de uitvoering daarvan. Dit in voortdurende consultatie met het genoemde wijk-, buurt- en straatniveau.

Logo_Seniorenraad_Tilburg_FC.jpg
bottom of page