• Facebook
Senioren_uitsnede.png

SeniorenRaad Tilburg

 

De SeniorenRaad is een platform en netwerkorganisatie die haar werkzaamheden verricht ten behoeve van de Tilburgse Senioren. Het doel van de SeniorenRaad is

gericht op het bevorderen van:

• een optimale levenskwaliteit voor de Tilburgse Senioren

• een volwaardige participatie van de Tilburgse senioren in de Tilburgse samenleving

 

Verbinden | Verenigen | Vertegenwoordigen

VERBINDEN

 

Staat voor de netwerkfunctie van de SeniorenRaad, waarbij personen en domeinen bij elkaar worden gebracht om zo te komen tot gezamenlijk beleid, zodat gestreefd kan worden naar het best mogelijke resultaat voor hen.

VERENIGEN

 

Staat voor de platformfunctie van de SeniorenRaad, waarbij personen en organisaties in het domein van het seniorenwerk bij elkaar worden gebracht.

VERTEGENWOORDIGEN

Staat voor belangenbehartiger en spreekbuis voor de Tilburgse senioren,  zodat de stem van de senioren gehoord wordt bij relevante organisaties.

Logo_Seniorenraad_Tilburg_FC.jpg