Jaarverslagen

Jaarverslag 2020
foto jaarverslag SR 2020.jpeg

Het jaar 2020 werd gekenmerkt door de invloed die het Coronavirus had op de samenleving, dus ook op het werken met en binnen de SeniorenRaad.

Ondanks die (opgelegde) beperkingen zijn we toch in staat geweest de relaties te onderhouden en regelmatig, zij het onder aangepaste omstandigheden, overleg te hebben, zij het niet de statutaire 10 maal.

Met name de activiteiten rond GGoud en het overleg met de daarbij betrokken partners is redelijk geslaagd te noemen.

Dus een jaarverslag met hobbels waarvan de oorzaak bekend moge zijn.

Wel prettig te constateren is het feit dat de fysieke onmogelijkheid tot ontmoeting niet heeft geleid tot een afname van de betrokkenheid.

Jaarverslag 2019
foto jaarverslag 2019 SR JPEG (2).jpeg

In 2019 is er veel energie gestoken in het overleg voeren met de belangrijkste partners in het seniorendomein.

Nu er een wethouder is die dit domein als aandachtsveld heeft is het ook zaak om er de grootst mogelijke bijdrage aan te leveren.

Inmiddels is er een beleidsnota verschenen die er toe geleid heeft dat er ook daadwerkelijk overleg plaats vindt.

 

Dit heeft geleid tot een intensivering van de diverse overlegmomenten, maar ook tot het vinden van nieuwe partners die ons kunnen ondersteunen om onze bijdrage optimaal te doen zijn. Klik op PDF om hele verslag te lezen ->