top of page

Zorg & Welzijn

SeniorenRaad Tilburg is op allerlei vlakken actief. Ze zet zich in voor de senioren van Tilburg 

De werkgroep Zorg en Welzijn van de SeniorenRaad heeft in 2020 na overleg met De Wever, Thebe en de Vonk in kaart gebracht welke aandachtspunten/activiteiten/contacten relevant en/of actueel zijn.

De werkgroep Zorg en Welzijn heeft in 2020 met betrokken partijen besproken in hoeverre verminderde gezondheid, eenzaamheid, armoede, dementie en migratieachtergrond een rol spelen bij senioren en welke oplossingen mogelijk zijn. Op basis hiervan constateert de werkgroep Zorg en Welzijn dat signaleren een eerste stap moet zijn. Pas daarna zijn oplossingen mogelijk op individueel niveau en op groepsniveau.

 

De SeniorenRaad ziet dat veel partijen dit op de een of andere manier signaleren. Cohesie tussen partijen behoeft verbetering. Het is onduidelijk wat er met de uitkomsten wordt gedaan. De SeniorenRaad wil graag de volgende vragen behandelen.

 

Op welke wijze kan er regie worden aangebracht in het signaleren van problematiek bij ouderen in de thuissituatie.

  1. Wie gaat signaleren? Een quick and easy instrument zou daarbij kunnen helpen, zodat de senioren zelf (digitaal?) de lijst kunnen invullen of indien nodig met hulp.

  2. Alle partijen gebruiken hetzelfde instrument.

  3. Data moeten verzameld kunnen worden om vervolgens te gebruiken bij het maken van beleid.

  4. Wat is de doelgroep?

  5. Welke items signaleren en hoe?

  6. Privacy van de cliënt waarborgen.

  7. Actie op cliëntniveau indien nodig (met toestemming van de cliënt) en op groepsniveau. Het moet duidelijk zijn welke acties ingezet kunnen en moeten worden. Hierbij kan de PDCA-cyclus gehanteerd worden.

 

De werkgroep Zorg en Welzijn wil deze vragen samen met de gemeente en Contour de Twern oppakken in het kader van “Integrale Kijk Op Ouderen”.  In december 2020 is gesuggereerd dat de werkgroep Zorg en Welzijn en De Wever participeren in een klankbordgroep. Inmiddels is er een klankbordgroep in oprichting.

bottom of page