top of page

Wonen & Woonomgeving

SeniorenRaad Tilburg is op allerlei vlakken actief. Ze zet zich in voor de senioren van tilburg 

De werkgroep Wonen en Woonomgeving besteedt aandacht aan de volgende aspecten:

 • Aangepast wonen

 • Andere woonvormen

 • In beeld brengen van de lokale woningbeschikbaarheid voor ouderen

 • Monitoren van de woonagenda Tilburg 2020 – 2025

 • Monitoren Tilburgse aanpak van actielijn 3 van het programma “Langer thuis”, van het Ministerie van VWS

 

De partners in deze zijn:

 • Gemeente

 • Woningbouwcorporaties

 • Stedelijk bewonersoverleg

 • Contour de Twern

 • Wijkraden

 • Dorpsraden Berkel-Enschot en Udenhout

De tijdsbalk is een continuüm en is afhankelijk van acties en maatregelen van de beslissers.

De SeniorenRaad zal proactief naar de stakeholders zijn. Met deze partners zal in ieder geval periodiek overleg plaatsvinden.

bottom of page