top of page

Wijken

SeniorenRaad Tilburg is op allerlei vlakken actief. Ze zet zich in voor de senioren van Tilburg 

Het doel is om een succesvolle en effectieve samenwerkingsverband te realiseren om tot een seniorennetwerk te komen. Korte communicatie- en werklijnen, zodat er in voorkomende gevallen snel en adequaat gehandeld kan worden, zijn cruciaal.

De huidige activiteiten in de wijken zijn zeer divers, variërend van doe-activiteiten tot het uitdelen van voedselpakketten en het verlenen van financiële hulp.

De problemen waar men als wijkraad mee te maken krijgt, zijn o.a:

  • samenstelling van de wijk door diverse bevolkingsgroepen

  • eenzaamheid

  • sociaal isolement

  • dementie en verwardheid

  • armoede

  • taalproblemen

  • laaggeletterdheid

  • gokverslaving

  • mantelzorg / respijtzorg

  • verkeersknelpunten

Een intensievere samenwerking en afstemming tussen vrijwilligers en professionals is een noodzaak.

Een ontmoetings-/wijkcentrum is van groot belang. Daar waar dit niet aanwezig is wordt het als een groot gemis ervaren en kan de sociale cohesie onvoldoende tot zijn recht komen.

Het delen van “good practices” en het elkaar op de hoogte houden van activiteiten en ontwikkelingen is een must.

bottom of page