top of page

Mobileit & Veiligheid

SeniorenRaad Tilburg is op allerlei vlakken actief. Ze zet zich in voor de senioren van Tilburg 

Mobiliteit is belangrijk voor de sociale basis van senioren (Movisie, 2018). Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanwezigheid en bereikbaarheid van fysieke voorzieningen, maar ook om contact met anderen. Het risico om te vereenzamen neemt toe als de mobiliteit vermindert (Van de Riet, 2018). Dit kan leiden tot isolement en verslechtering van de fysieke of mentale gezondheid. Het belang van mobiel blijven is duidelijk. Tegelijkertijd blijkt dat ouderen meer risico lopen in het verkeer. Zij hebben bijvoorbeeld moeite met het verwerken van informatie en zijn vaker betrokken bij ongevallen in complexe verkeerssituaties (Goldenbeld, 2015).

 

Oorzaken verminderde verkeersveiligheid

Uit onderzoek (Nägele, Roelofs, Kuiken, 2015) blijkt dat er vijf typen oorzaken aan te wijzen zijn voor verminderde verkeersveiligheid:

  1. Fysieke beperkingen, bijvoorbeeld in zicht, motoriek en gehoor.

  2. Neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson, dementie en epilepsie.

  3. Achteruitgang van cognitieve vaardigheden waardoor informatie trager verwerkt wordt.

  4. Gebrek aan kennis.

  5. Verkeerde attitude: te angstig, te zeker of de opvatting dat ‘andere verkeersdeelnemers de problemen veroorzaken’

bottom of page