top of page

Mantelzorg

SeniorenRaad Tilburg is op allerlei vlakken actief. Ze zet zich in voor de senioren van Tilburg 

De SeniorenRaad heeft de volgende aanbevelingen gedaan:

  • Erkenning van de mantelzorger als belangrijke "speler" in de verzorging.

  • Die erkenning zou zich ook moeten uiten in financiële hulp van zorgverzekeraars en gemeente.

  • Eén centraal informatiepunt mantelzorg met een website en telefoonnummer. Een punt waar ook eens iets van de mantelzorger overgenomen wordt, dus niet alleen maar doorverwijzen. Ter ontlasting van de mantelzorger.

  • Het actief aanbieden van respijtzorg en nadenken over diversiteit in het aanbod van activiteiten in de dagbesteding. Ter ontlasting van de mantelzorger.

  • Meer uren voor professionele ondersteuning mantelzorg.

Sinds 2018 zijn verschillende veranderingen doorgevoerd, zoals bv:

Verschillende zorgverzekeringen hebben een mantelzorgboek ontwikkeld.

Het mantelzorgboek geeft een zo volledig mogelijke opsomming van de onderwerpen die van belang kunnen zijn voor de vervanger zodat er zo goed mogelijk de juiste zorg en ondersteuning geboden kan worden.

 

Zo ook is er meer ondersteuning voor mantelzorgers, denk aan:

  • Mantelzorgmakelaars

  • Vergoeding voor een mantelzorgmakelaar

  • Logeren voor mantelzorgers

  • Vergoeding voor vervangende mantelzorg (respijtzorg)

  • Vergoeding ergotherapie

bottom of page