top of page

Dit doen we

SeniorenRaad Tilburg is op allerlei vlakken actief. Ze zet zich in voor de senioren van Tilburg 

01

wonen & Woonomgeving

De werkgroep Wonen en Woonomgeving besteedt aandacht aan de volgende aspecten:

 • Aangepast wonen

 • Andere woonvormen

 • In beeld brengen van de lokale 
  woningbeschikbaarheid voor ouderen

 • Monitoren van de woonagenda
  Tilburg 2020 – 2025

 • Monitoren Tilburgse aanpak van actielijn 3 
  van het programma “Langer thuis”, van het 
  Ministerie van VWS

02

zORG & WELZIJN

De werkgroep Zorg en Welzijn is voortdurend in gesprek met de Wever, Thebe en de Vonk over in hoeverre verminderde gezondheid, eenzaamheid, armoede, dementie en migratieachtergrond een rol spelen bij senioren en welke oplossingen mogelijk zijn. Prioritering en urgentie is van belang.

03

MOBILITEIT & VEILIGHEID

Met name de veiligheid in en rond de woning neemt een centrale plaats in.

In samenwerking met de organisatie "Wonen met gemak" heeft de SeniorenRaad ruim aandacht besteed aan met name de veiligheid in huis, waardoor vele mogelijkheden van aanpassingen aan de orde kwamen.

04

WIJKEN

De SeniorenRaad is in 2021 met de wijkraden in gesprek gegaan met als doel een succesvol en effectief samenwerkingsverband te realiseren en tot een seniorennetwerk in de gemeente Tilburg te komen. De activiteiten in de wijken zijn zeer divers, variërend van doe-activiteiten tot het uitdelen van voedselpakketten en het verlenen van financiële hulp. Ook met betrekking tot inclusiviteit zijn de wijken zeer verschillend.

05

ARMOEDE

Gemeente Tilburg hanteert de term "Bestaanszekerheid" in plaats van "Armoede". Er bestaat nog steeds hardnekkige armoede in Tilburg en er is een waarneembare toenemende tweedeling in de samenleving. 

De SeniorenRaad richt zich met name op de categorie kwetsbare ouderen.

Het voorkomen van schrijnende gevallen is in dit verband een prioriteit.

06

EENZAAMHEID

Tilburgse Coalitie tegen Eenzaamheid

Eenzaamheid is een groeiend probleem in Tilburg. Samen met partners is de Gemeente aan de slag gegaan om eenzaamheid te verminderen, met specifieke aandacht voor ouderen en jongeren. Daarom is er in 2019 gestart met het vormen van de Coalitie tegen Eenzaamheid Tilburg.

07

DEMENTIE

Nederland is aan het vergrijzen. Eén van de grootste maatschappelijke uitdagingen die hiermee samenhangt, is de toename van het aantal mensen met dementie. In Nederland krijgt één op de vijf mensen dementie. Op dit moment hebben ruim 270.000 mensen in Nederland dementie, en de verwachting is dat dit in 2040 ruim 500.000 mensen zullen zijn.

08

MANTELZORG

In 2018 heeft de SeniorenRaad onderzoek gedaan naar mantelzorg/mantelzorgers in Tilburg. Het verslag van dit onderzoek is naar de Fractievoorzitters van de Gemeenteraad Tilburg gestuurd.

bottom of page