top of page

Dementie

SeniorenRaad Tilburg is op allerlei vlakken actief. Ze zet zich in voor de senioren van tilburg 

"Zet" en de "PGraad" werken al sinds 2012 aan een dementievriendelijk Brabant.
Inmiddels telt Brabant meer dan 60 gemeenten met dementievriendelijke netwerken die bijdragen aan het creëren van een dementievriendelijke samenleving.


Waarom een dementievriendelijke gemeenschap?

Nederland is aan het vergrijzen. Eén van de grootste maatschappelijke uitdagingen die hiermee samenhangt, is de toename van het aantal mensen met dementie. In Nederland krijgt één op de vijf mensen dementie. Op dit moment hebben ruim 270.000 mensen in Nederland dementie, en de verwachting is dat dit in 2040 ruim 500.000 mensen zullen zijn. In de provincie Noord-Brabant zal het aantal mensen met dementie stijgen naar 83.000 in 2040, ten opzichte van 39.000 in 2015.

Het beleid dat ouderen zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen, vraagt meer van de ouderen, maar ook van hun mantelzorgers. 70% van de mensen met dementie woont thuis en als gevolg van het veranderende overheidsbeleid is de verwachting dat dit in 2040 zelfs 80% zal zijn. Hiermee groeit met de dag de urgentie om aan de slag te gaan met het waarborgen van de kwaliteit van leven van zowel mensen met dementie als van hun mantelzorgers.

De beeldvorming rond dementie is overwegend negatief, zo blijkt keer op keer uit onderzoek. Vaak wordt gefocust op de laatste fase van het ziekteproces, terwijl die periode relatief een klein deel uitmaakt van het totale proces (gemiddeld twee van de totale acht tot tien jaar). Men gaat te vaak voorbij aan het gegeven dat mensen met dementie nog vele jaren zelf in staat zijn om regie te houden en hun kwaliteiten in te zetten. Uiteraard zijn er aan dementie veel en grote problemen verbonden maar dat wil niet zeggen dat alles kommer en kwel is. Op diverse verrassende wijzen en in verschillende vormen wordt daarom getracht om het taboe rond dementie te doorbreken. 

Wat is een dementievriendelijke gemeenschap

In een dementievriendelijke gemeenschap kunnen mensen met allerlei soorten geheugenproblemen, zoals dementie, gewoon mee  blijven doen in de samenleving. Zo kunnen mensen met dementie hun leven blijven leiden zoals ze dat al deden en worden ze geaccepteerd door hun omgeving. Een dementievriendelijke samenleving zorgt er ook voor dat mantelzorgers zich gesteund voelen. Het concept dementievriendelijke gemeenschap (DVG) biedt concrete handreikingen en werkt aan concrete acties. Het doel is om samen met o.a. gemeenten, sportclubs, ondernemersorganisaties, lokale Alzheimerafdelingen en vrijwilligers een dementievriendelijke samenleving te realiseren.

bottom of page