top of page

Armoede

SeniorenRaad Tilburg is op allerlei vlakken actief. Ze zet zich in voor de senioren van Tilburg 

Zie de nota: “Bestaanszekerheid: Activeren vanuit nabijheid en maatwerk

Zie ook: “Gemeente Tilburg: Uitvoeringsplan Bestaanszekerheid Activeren vanuit Nabijheid en Maatwerk”

De gemeente wil samen met inwoners armoede bestrijden in Tilburg. Inwoners en vrijwilligersorganisaties met een goed idee om armoede te bestrijden, kunnen de subsidie 'Ruimte om mee te doen' aanvragen.

Voorwaarden

U of de vrijwilligersorganisatie die u vertegenwoordigt, kan de subsidie aanvragen als:

  • het initiatief in Tilburg wordt uitgevoerd

  • de subsidie niet gebruikt wordt voor individuele of collectieve inkomensondersteuning

  • u nog niet twee keer eerder gebruik heeft gemaakt van de subsidie

  • het initiatief aanvullend is op bestaande initiatieven

 

Beschrijf uw initiatief

  • In het digitale aanvraagformulier moet u uw initiatief beschrijven. Geef hierbij aan:

  • hoe het initiatief er precies uit ziet

  • voor wie het precies bedoeld is

  • welk doel u met het initiatief wilt bereiken

  • U kunt ook een projectplan bij het aanvraagformulier voegen.

 

Subsidie aanvragen

  • Subsidie Ruimte om mee te doen

 

AANVRAGEN 

Beschikbaar budget

U kunt maximaal €7.500,- subsidie aanvragen. De gemeente heeft in 2021 totaal € 56.140,- gereserveerd voor de subsidie. Er worden geen subsidies meer verstrekt als dit budget op is.

Wet- en regelgeving

Op deze subsidie is de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Tilburg van toepassing. Alle verordeningen vindt u op deze pagina.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met (013 - 542 99 32) of mail naar subsidies@tilburg.nl

bottom of page